List/Grid

Решения Публикувано в Решения

Отпускане на еднократна помощ

Отпускане на еднократна помощ

Р Е Ш Е Н И Е № 73 с. Бойница, 23 октомври 2014 г. Относно: Отпускане на еднократна помощ На основание чл. 21 ал. 1 от ЗМСМА ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ… Виж повече »

Избор на съдебен заседател за Видински окръжен съд

Избор на съдебен заседател за Видински окръжен съд

Р Е Ш Е Н И Е № 72 с. Бойница, 23 октомври 2014 г. Относно: Избор на съдебен заседател за Видински окръжен съд. На основание чл. 21 ал. 1… Виж повече »

Приемане отчет за работата на кметство с. Бориловец през 2013/2014 година

Приемане отчет за работата на кметство с. Бориловец през 2013/2014 година

Р Е Ш Е Н И Е № 71 с. Бойница, 23 октомври 2014 г. Относно: Приемане отчет за работата на кметство с. Бориловец през 2013/2014 година. На основание чл…. Виж повече »

Приемане отчет за дейността на Общински съвет Бойница и неговите постоянни комисии

Приемане отчет за дейността на Общински съвет Бойница и неговите постоянни комисии

Р Е Ш Е Н И Е № 70 с. Бойница, 23 октомври 2014 г. Относно: Приемане отчет за дейността на Общински съвет Бойница и неговите постоянни комисии. На основание… Виж повече »

Решения на общински съвет Бойница – септември 2014 г.

Решения на общински съвет Бойница – септември 2014 г.

- Приемане отчет за изпълнение на бюджета и капиталните разходи на Община Бойница за първото шестмесечие на 2014 г. – Приемане Информация за работата на кметство с. Периловец – Утвърждаване… Виж повече »