List/Grid

Информация Публикувано в Информация

Отчет за КР за IV тр. на 2024 г

Отчет за КР за IV тр. на 2024 г

Отчет КР

Тримесечни отчети за IV трим. на 2023 г

Тримесечни отчети за IV трим. на 2023 г

Отчет Бюджет,КСФ, ДЕС и ЧС

Месечен отчет м.01.2024

Месечен отчет м.01.2024

Отчет Бюджет Отчет ДЕС Отчет КСФ Отчет ЧС

Отчет 2023 ДП ВЕИ Бойница

Отчет 2023 ДП ВЕИ Бойница

Отчет 2023 г ДП ВЕИ Бойница

Регистър по чл. 49

Регистър по чл. 49

register_Boynica_decl чл. 49, ал. 1, 2023 г за сайта