List/Grid

Информация Публикувано в Информация

ГОДИШЕН ДОКЛАД за оценка на удовлетвореността на потребителите на административни услуги в община Бойница

ГОДИШЕН ДОКЛАД за оценка на удовлетвореността на потребителите на административни услуги в община Бойница

ГД УПАУ 2022 г Бойница ГД УПАУ 2023 г Бойница

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.49,АЛ.1, Т.2 ОТ ЗПК

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.49,АЛ.1, Т.2 ОТ ЗПК

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.49,АЛ.1, Т.2 ОТ ЗПК

Регистър по чл.49, ал. 1 ЗПК за 2024 г

Регистър по чл.49, ал. 1 ЗПК за 2024 г

register_Boynica_decl чл. 49, ал. 1 2024 г

Месечни отчети м.05.2024 г

Месечни отчети м.05.2024 г

Отчет Бюджет Отчет ДЕС Отчет КСФ Отчет ЧС

СПРАВКА-ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ

СПРАВКА-ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ

СПРАВКА-ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ НА ОБЩИНА БОЙНИЦА ЗА ПЕРИОДА 2021-2025 Г.