List/Grid

Решения Публикувано в Решения

Приемане годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Бойница за 2014 година.

Приемане годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Бойница за 2014 година.

Р Е Ш Е Н И Е № 17 с. Бойница, 16 април 2015 г. Относно: Приемане годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Бойница за 2014 година. На… Виж повече »

Отпускане еднократна помощ

Отпускане еднократна помощ

Р Е Ш Е Н И Е № 10 с. Бойница, 13 февруари 2015 г. Относно: Отпускане еднократна помощ На основание чл. 21, ал. 1 от ЗМСМА ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ Р… Виж повече »

Разпореждане с общинско имущество изготвяне ПУП

Разпореждане с общинско имущество изготвяне ПУП

Р Е Ш Е Н И Е № 9 с. Бойница, 13 февруари 2015 г. Относно: Разпореждане с общинско имущество изготвяне ПУП. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11… Виж повече »

Приемане годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Бойница за 2015 година

Приемане годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Бойница за 2015 година

Р Е Ш Е Н И Е № 8 с. Бойница, 13 февруари 2015 г. Относно: Приемане годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Бойница за 2015 година…. Виж повече »

Приемане годишен отчет за дълга на община Бойница за 2014 година и …

Приемане годишен отчет за дълга на община Бойница за 2014 година и …

Р Е Ш Е Н И Е № 7 с. Бойница, 13 февруари 2015 г. Относно: Приемане годишен отчет за дълга на община Бойница за 2014 година и намерения за… Виж повече »