List/Grid

Декларации и регистри по ЗПКОНПИ Публикувано в Декларации и регистри по ЗПКОНПИ

Регистър по чл. 49

Регистър по чл. 49

register_Boynica_decl чл. 49, ал. 1, 2023 г за сайта

Регистър Бойница по чл. 35

Регистър Бойница по чл. 35

register_Boynica_decl чл. 35, ал. 1, т. 2 2023 г за сайта

Регистри чл. 35 ал.1

Регистри чл. 35 ал.1

register_Boynica_decl чл. 35, ал. 1, т. 2 2022 г

Регистри Бойница чл. 35

Регистри Бойница чл. 35

1register_Boynica_decl чл. 35, ал. 1, т. 2 2021 г

Декларации 1-12, 13-24 и Регистър

Декларации 1-12, 13-24 и Регистър

Декл. 1-12 по чл.35, ал.1, т.2 за 2019 г ОА Бойница Декл. 13-24 по чл.35, ал.1, т.2 за 2019 г ОА Бойница Регистър на декл. по чл. 35, ал.1, т.2… Виж повече »