Обнародвано решението на ОбС Бойница за одобряване на окончателен проект на ОУПО Бойница

Обнародвано решението на ОбС Бойница за одобряване на окончателен проект на ОУПО Бойница

Обнародване в Държавен вестник – бр.66, петък, 10 август 2018 г. ДВ-за сайта

Окончателен проект на ОУП на община Бойница

Окончателен проект на ОУП на община Бойница

Окончателен проект на ОУП на община Бойница, приет с РЕШЕНИЕ № 43, с. Бойница, 06 юли 2018 г. взето на заседание на Общински съвет – Бойница, проведено на 06 юли,… Виж повече »

Справка ОУПО Бойница

Справка ОУПО Бойница

Изтегли справка

Становище ЕО РИОСВ ОУПО Бойница

Становище ЕО РИОСВ ОУПО Бойница

Изтегли становище

Обществено обсъждане-снимки

Обществено обсъждане-снимки

Общественото обсъждане проведено на 26.01.2017