List/Grid

Решения Публикувано в Решения

Приемане Годишен план за паша за 2014 г. за общо и индивидуално ползване на мери и пасища – общинска собственост

Приемане Годишен план за паша за 2014 г. за общо и индивидуално ползване на мери и пасища – общинска собственост

Р Е Ш Е Н И Е № 48 с. Бойница, 26 юни 2014 г. Относно: Приемане Годишен план за паша за 2014 г. за общо и индивидуално ползване на… Виж повече »

Разпореждане с общинско имущество

Разпореждане с общинско имущество

Р Е Ш Е Н И Е № 47 с. Бойница, 26 юни 2014 г. Относно: Разпореждане с общинско имущество. На основание чл. 21 ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,… Виж повече »

Разпореждане с общинско имущество

Разпореждане с общинско имущество

Р Е Ш Е Н И Е № 46 с. Бойница, 26 юни 2014 г. Относно: Разпореждане с общинско имущество. На основание чл. 21 ал. 1, т. 8 от ЗМСМА… Виж повече »

Приемане Отчет  за работата на кметство с.Гр.колиби за  2013 г.

Приемане Отчет за работата на кметство с.Гр.колиби за 2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 45 с. Бойница, 26 юни 2014 г. Относно: Приемане Отчет за работата на кметство с.Гр.колиби за 2013 г.. На основание чл. 21… Виж повече »

Приемане Информация за изготвени и одобрени проекти и усвоени  средства от програмите на ЕФ

Приемане Информация за изготвени и одобрени проекти и усвоени средства от програмите на ЕФ

Р Е Ш Е Н И Е № 44 с. Бойница, 26 юни 2014 г. Относно: Приемане Информация за изготвени и одобрени проекти и усвоени средства от програмите на Европейските… Виж повече »