List/Grid

Декларации Публикувано в Декларации

Състав на структура ОбС

Състав на структура ОбС

СЪСТАВ И СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЙНИЦА МАНДАТ 2019-2023Г.

Декларации и Регистър

Декларации и Регистър

Регистър и Декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ

Декларация по чл. 35

Декларация по чл. 35

ДЕКЛАР. по чл. 35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ

Декларации

Декларации

1 Декл. чл.35 ЗПКОНПИ ИНТЕРЕСИ 2 Декл. чл.35 ЗПКОНПИ ИНТЕРЕСИ

Декларации ЗДС и ЗПКИ

Декларации ЗДС и ЗПКИ

Декл. по чл.29 от ЗДС Декл. по чл.12 от ЗПКИ