List/Grid

Решения Публикувано в Решения

Решение за преценяване на необходимостта за извършване на екологична оценка

Решение за преценяване на необходимостта за извършване на екологична оценка

Документ PDF

Отпускане на еднократна помощ

Отпускане на еднократна помощ

Р Е Ш Е Н И Е № 57 с. Бойница, 26 юни 2014 г. Относно: Отпускане на еднократна помощ На основание чл. 21 ал. 1 от ЗМСМА ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ… Виж повече »

Назначаване на отговорник пенсионерски клуб в кметство Раброво

Назначаване на отговорник пенсионерски клуб в кметство Раброво

Р Е Ш Е Н И Е № 56 с. Бойница, 26 юни 2014 г. Относно: Назначаване на отговорник пенсионерски клуб в кметство Раброво На основание чл. 21 ал. 1… Виж повече »

Назначаване на технически сътрудник в кметство Раброво

Назначаване на технически сътрудник в кметство Раброво

Р Е Ш Е Н И Е № 55 с. Бойница, 26 юни 2014 г. Относно: Назначаване на технически сътрудник в кметство Раброво На основание чл. 21 ал. 1 от… Виж повече »

Разпореждане с общинско имущество

Разпореждане с общинско имущество

Р Е Ш Е Н И Е № 54 с. Бойница, 26 юни 2014 г. Относно: Разпореждане с общинско имущество На основание чл. 21 ал. 1 от ЗМСМА ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ… Виж повече »