List/Grid

Решения Публикувано в Решения

Приемане Доклад за дейността на Местната комисия за борба с противообществени прояви на …

Приемане Доклад за дейността на Местната комисия за борба с противообществени прояви на …

Р Е Ш Е Н И Е № 5 с. Бойница, 13 февруари 2015 г. Относно: Приемане Доклад за дейността на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни… Виж повече »

Приемане Общински годишен план за младежта 2015 година

Приемане Общински годишен план за младежта 2015 година

Р Е Ш Е Н И Е № 4 с. Бойница, 13 февруари 2015 г. Относно: Приемане Общински годишен план за младежта 2015 година. На основание чл. 21, ал. 1… Виж повече »

Приемане годишен отчет за състоянието на престъпността и охраната на обществения ред на територията на община Бойница

Приемане годишен отчет за състоянието на престъпността и охраната на обществения ред на територията на община Бойница

Р Е Ш Е Н И Е № 3 с. Бойница, 13 февруари 2015 г. Относно: Приемане годишен отчет за състоянието на престъпността и охраната на обществения ред на територията… Виж повече »

Приемане Бюджета на община Бойница за 2015 година

Приемане Бюджета на община Бойница за 2015 година

Р Е Ш Е Н И Е № 2 с. Бойница, 13 февруари 2015 г. Относно: Приемане Бюджета на община Бойница за 2015 година. На основание чл.52, ал.1 и чл.21,… Виж повече »

Приемане структура на общинската администрация за 2015 година

Приемане структура на общинската администрация за 2015 година

Р Е Ш Е Н И Е № 1 с. Бойница, 13 февруари 2015 г. Относно: Приемане структура на общинската администрация за 2015 година. На основание чл. 21, ал. 1,… Виж повече »