Списък на заличените лица за ЕП НС Бойница на 09.06.24

Списък на заличените лица за ЕП НС Бойница на 09.06.24

fpzaled_05-03-00 fpzalns_05-03-00

Заповед дежурства

Заповед дежурства

Зап. 101 дежурства Бойница

Заповед агит-материали

Заповед агит-материали

Зап. 97 агитац. м-ли Бойница

Списъци избори

Списъци избори

Списъци за И ЕП на 09.06.24 г Бойница fsped_05-03-00 fspedf_05-03-00 Списъци за И НС на 09.06.24 г Бойница fspns_05-03-00 fspnsf_05-03-00

Покана консултации

Покана консултации

ПОКАНА КОНСУЛТАЦИИ СИК БОЙНИЦА