List/Grid

Административно обслужване Публикувано в Административно обслужване

Зап. 231 от 31.12.21 г АО Бойница

Зап. 231 от 31.12.21 г АО Бойница

Зап. 231 от 31.12.21 г АО Бойница

Административни услуги, които предоставя  община Бойница

Административни услуги, които предоставя община Бойница

Административни услуги, които предоставя община Бойница

ЗДОИ Бойница

ЗДОИ Бойница

ЗДОИ БОЙНИЦА

Образци заявления ПМС 172 на МС от 2019 г

Образци заявления ПМС 172 на МС от 2019 г

Изтегли архив

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ОБЩИНА БОЙНИЦА, ОБЛАСТ ВИДИН

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ОБЩИНА БОЙНИЦА, ОБЛАСТ ВИДИН

17 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА З Л Д В ОБЩИНА БОЙНИЦА