List/Grid

Решения Публикувано в Решения

Решения на общински съвет Бойница – декември 2014 г.

Решения на общински съвет Бойница – декември 2014 г.

Изтегли архив 78-82 и 83-87

Кандидатстване по проект „Красива България” към МТСП

Кандидатстване по проект „Красива България” към МТСП

Р Е Ш Е Н И Е № 77 с. Бойница, 27 ноември 2014 г. Относно: Кандидатстване по проект „Красива България” към МТСП. На основание чл. 21 ал. 1 от… Виж повече »

Промяна вида /наименованието/ на социална услуга в община Бойница

Промяна вида /наименованието/ на социална услуга в община Бойница

Р Е Ш Е Н И Е № 76 с. Бойница, 27 ноември 2014 г. Относно: Промяна вида /наименованието/ на социална услуга в община Бойница. На основание чл. 21 ал…. Виж повече »

Отчет за работата на кметство с. Раброво

Отчет за работата на кметство с. Раброво

Р Е Ш Е Н И Е № 75 с. Бойница, 27 ноември 2014 г. Относно: Отчет за работата на кметство с. Раброво На основание чл. 21 ал. 1 от… Виж повече »

Поддържане на общинската пътна мрежа за предстоящия зимен сезон в община Бойница

Поддържане на общинската пътна мрежа за предстоящия зимен сезон в община Бойница

Р Е Ш Е Н И Е № 74 с. Бойница, 27 ноември 2014 г. Относно: Информация на кмета на общината за готовността относно поддържане на общинската пътна мрежа за… Виж повече »