Община Бойница

Община Бойница е разположена в Северозападна България, област Видин. Общинският център с.Бойница се намира на 250 км от столицата София и на 35 км от областния център Видин. На юг и югоизток общината граничи с община Кула, на изток – с община Видин, на североизток – с община Брегово, на север и запад общината граничи с Република Сърбия.
Средната надморска височина в общината е около 350 м. През територията й преминават реките: Бойнишка, Рабровска и Тополовска.
Икономическият облик на общината се определя главно от селското стопанство. От общата площ на общината 80,15% са селскостопански фонд, 14,85% – горски фонд, 3,25% – фонд “Населени места”, 1,75% – водни площи, пътища и инфраструктура. Основното направление в селското стопанство е земеделието и в частност отглеждането на зърнени култури.
Природни и културно-исторически забележителности, разположени на територията на общината, са пещерният манастир по пътя за с. Раброво, останките от римска крепост “Пецино кале” в с.Бойница, водопад на границата между община Бойница и община Кула.

Статистически данни:
Площ: 166 км2
Население(към 01.02.2011): 1 341 жители
Населени места: 9бр. села: Село Бориловец, Село Бойница (център на общината), Село Градсковски колиби, Село Халовски колиби (0 жители), Село Каниц, Село Периловец, Село Раброво, Село Шипикова махала, Село Шишенци
По-големите населени места:
с. Бойница
с. Раброво