Месечни отчети за м.август 2022

Месечни отчети за м.август 2022

Отчет Бюджет Отчет ДЕС Отчет КСФ Отчет ЧС

Публикуване на ГФО за 2021

Публикуване на ГФО за 2021

Баланс 2021 КИБ Обяснителна записка КИБ Обяснителна записка ОВ Отчет за приходите и разходите 2021

Месечни отчети за м.юли 2022

Месечни отчети за м.юли 2022

Отчет Бюджет Отчет КСФ Отчет ЧС

Тримесечен отчет за капиталовите разходи

Тримесечен отчет за капиталовите разходи

Отчет КР