List/Grid

Социални услуги Публикувано в Социални услуги

Организиране на публични дискусии относно обсъждане

Организиране на публични дискусии относно обсъждане

Организиране на публични дискусии относно обсъждане на Анализа на потребностите от социални услуги на Национално ниво и Предложението за Национална Карта на Социалните услуги. Организиране на Публични дискусии

Социални дейности и анализи

Социални дейности и анализи

1. Анализ на потребностите на национално ниво от социални услуги; 2. Предложение за Национална карта на Социалните услуги. АНАЛИЗА_НА_НАЦИОНАЛНО_НИВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ_ЗА_НАЦИОНАЛНА_КАРТА_НА_СОЦИАЛНИТЕ_УСЛУГИ

Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво

Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво

Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво

Община Бойница УТВЪРДЕНА ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА СТРУКТУРА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Община Бойница УТВЪРДЕНА ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА СТРУКТУРА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Община Бойница УТВЪРДЕНА ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА СТРУКТУРА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Анализ СУ в общ. Бойница

Анализ СУ в общ. Бойница

Анализ СУ в общ. Бойница