List/Grid

Решения Публикувано в Решения

Разпореждане с общинско имущество изготвяне ПУП

Разпореждане с общинско имущество изготвяне ПУП

Р Е Ш Е Н И Е № 9 с. Бойница, 13 февруари 2015 г. Относно: Разпореждане с общинско имущество изготвяне ПУП. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11… Виж повече »

Приемане годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Бойница за 2015 година

Приемане годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Бойница за 2015 година

Р Е Ш Е Н И Е № 8 с. Бойница, 13 февруари 2015 г. Относно: Приемане годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Бойница за 2015 година…. Виж повече »

Приемане годишен отчет за дълга на община Бойница за 2014 година и …

Приемане годишен отчет за дълга на община Бойница за 2014 година и …

Р Е Ш Е Н И Е № 7 с. Бойница, 13 февруари 2015 г. Относно: Приемане годишен отчет за дълга на община Бойница за 2014 година и намерения за… Виж повече »

Приемане Краткосрочна общинска програма за насърчаване използването на енергия …

Приемане Краткосрочна общинска програма за насърчаване използването на енергия …

Р Е Ш Е Н И Е № 6 с. Бойница, 13 февруари 2015 г. Относно: Приемане Краткосрочна общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и… Виж повече »

Приемане Доклад за дейността на Местната комисия за борба с противообществени прояви на …

Приемане Доклад за дейността на Местната комисия за борба с противообществени прояви на …

Р Е Ш Е Н И Е № 5 с. Бойница, 13 февруари 2015 г. Относно: Приемане Доклад за дейността на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни… Виж повече »