List/Grid

Решения Публикувано в Решения

Разпореждане с общинско имущество

Разпореждане с общинско имущество

Р Е Ш Е Н И Е № 21 с. Бойница, 16 април 2015 г. Относно: Разпореждане с общинско имущество На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл. 38,… Виж повече »

Приемане Отчет за изпълнение на програмата за управление дейностите по отпадъците за 2014 г. в Община Бойница

Приемане Отчет за изпълнение на програмата за управление дейностите по отпадъците за 2014 г. в Община Бойница

Р Е Ш Е Н И Е № 20 с. Бойница, 16 април 2015 г. Относно: Приемане Отчет за изпълнение на програмата за управление дейностите по отпадъците за 2014 г…. Виж повече »

Приемане Годишен план за развитие  на социалните услуги в Община Бойница за 2015-2016 година

Приемане Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Бойница за 2015-2016 година

Р Е Ш Е Н И Е № 19 с. Бойница, 16 април 2015 г. Относно: Приемане Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Бойница за 2015-2016 година…. Виж повече »

Приемане Общинска програма за детето за 2015 г

Приемане Общинска програма за детето за 2015 г

Р Е Ш Е Н И Е № 18 с. Бойница, 16 април 2015 г. Относно: Приемане Общинска програма за детето за 2015 г. На основание чл.21, ал.1, т. 12… Виж повече »

Приемане Информация за работата по програмите за временна заетост през 2014 година и  предвиждания за 2015 година

Приемане Информация за работата по програмите за временна заетост през 2014 година и предвиждания за 2015 година

Р Е Ш Е Н И Е № 11 с. Бойница, 16 април 2015 г. Относно: Приемане Информация за работата по програмите за временна заетост през 2014 година и предвиждания… Виж повече »