List/Grid

Решения Публикувано в Решения

Участие на Община Бойница в Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014 – 2020 г

Участие на Община Бойница в Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014 – 2020 г

Р Е Ш Е Н И Е № 26 с. Бойница, 16 април 2015 г. Относно: Участие на Община Бойница в Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014… Виж повече »

Приемане Отчет за дейността на Общински съвет Бойница и неговите постоянни комисии

Приемане Отчет за дейността на Общински съвет Бойница и неговите постоянни комисии

Р Е Ш Е Н И Е № 25 с. Бойница, 16 април 2015 г. Относно: Приемане Отчет за дейността на Общински съвет Бойница и неговите постоянни комисии. На основание… Виж повече »

Приемане Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от кмета на община Бойница

Приемане Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от кмета на община Бойница

Р Е Ш Е Н И Е № 24 с. Бойница, 16 април 2015 г. Относно: Приемане Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части… Виж повече »

Разпореждане с общинско имущество

Разпореждане с общинско имущество

Р Е Ш Е Н И Е № 23 с. Бойница, 16 април 2015 г. Относно: Разпореждане с общинско имущество На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл. 281а,… Виж повече »

Разпореждане с общинско имущество

Разпореждане с общинско имущество

Р Е Ш Е Н И Е № 21 с. Бойница, 16 април 2015 г. Относно: Разпореждане с общинско имущество На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл. 38,… Виж повече »