List/Grid

Решения Публикувано в Решения

П    Р   А   В   И   Л   Н   И   К

П Р А В И Л Н И К

П Р А В И Л Н И К З А О Р Г А Н И З А Ц И Я Т А И Д Е Й Н О… Виж повече »

П Л А Н  ЗА РАБОТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С.БОЙНИЦА, ОБЛ.ВИДИН ПРЕЗ 2016 Г.

П Л А Н ЗА РАБОТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С.БОЙНИЦА, ОБЛ.ВИДИН ПРЕЗ 2016 Г.

П Л А Н ЗА РАБОТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С.БОЙНИЦА, ОБЛ.ВИДИН ПРЕЗ 2016 Г. М. ФЕВРУАРИ 2016 ГОДИНА 1. Приемане структура на общинска администрация Бойница за 2016 година. Докладва: Директор… Виж повече »

Решения 16-25/05.01.16

Решения 16-25/05.01.16

Изтегли архив

Решения 3-15 / 18.11.15

Решения 3-15 / 18.11.15

Изтегли архив

Определяне основно трудово месечно възнаграждение на председателя на общински съвет – Бойница

Определяне основно трудово месечно възнаграждение на председателя на общински съвет – Бойница

Р Е Ш Е Н И Е № 3 с. Бойница, 18 ноември 2015 г. Относно: Определяне основно трудово месечно възнаграждение на председателя на общински съвет – Бойница. На основание… Виж повече »