List/Grid

Решения Публикувано в Решения

Приемане Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от кмета на община Бойница

Приемане Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от кмета на община Бойница

Р Е Ш Е Н И Е № 24 с. Бойница, 16 април 2015 г. Относно: Приемане Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части… Виж повече »

Разпореждане с общинско имущество

Разпореждане с общинско имущество

Р Е Ш Е Н И Е № 23 с. Бойница, 16 април 2015 г. Относно: Разпореждане с общинско имущество На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл. 281а,… Виж повече »

Разпореждане с общинско имущество

Разпореждане с общинско имущество

Р Е Ш Е Н И Е № 21 с. Бойница, 16 април 2015 г. Относно: Разпореждане с общинско имущество На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл. 38,… Виж повече »

Приемане Отчет за изпълнение на програмата за управление дейностите по отпадъците за 2014 г. в Община Бойница

Приемане Отчет за изпълнение на програмата за управление дейностите по отпадъците за 2014 г. в Община Бойница

Р Е Ш Е Н И Е № 20 с. Бойница, 16 април 2015 г. Относно: Приемане Отчет за изпълнение на програмата за управление дейностите по отпадъците за 2014 г…. Виж повече »

Приемане Годишен план за развитие  на социалните услуги в Община Бойница за 2015-2016 година

Приемане Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Бойница за 2015-2016 година

Р Е Ш Е Н И Е № 19 с. Бойница, 16 април 2015 г. Относно: Приемане Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Бойница за 2015-2016 година…. Виж повече »