List/Grid

Архив на администратора: Община Бойница

Месечен отчет м.04.2024 г

Месечен отчет м.04.2024 г

Отчет Бюджет Отчет ДЕС Отчет КСФ Отчет ЧС

Списък на заличените лица за ЕП НС Бойница на 09.06.24

Списък на заличените лица за ЕП НС Бойница на 09.06.24

fpzaled_05-03-00 fpzalns_05-03-00

ПРОТОКОЛ № 3 И РЕШЕНИЯ НА ОбС ОТ № 17 ДО № 22 ОТ 27.05.2024 Г

ПРОТОКОЛ № 3 И РЕШЕНИЯ НА ОбС ОТ № 17 ДО № 22 ОТ 27.05.2024 Г

Изтегли архив

Протоколи-ПК към ОбС-27.05.2024г

Протоколи-ПК към ОбС-27.05.2024г

Изтегли архив протоколи

Наредба за обществения ред Бойнца

Наредба за обществения ред Бойнца

Наредба за обществения ред Бойнца