List/Grid

Архив на администратора: Община Бойница

Отпадъци Бойница 2021-2028

Отпадъци Бойница 2021-2028

1 PUOtpadaci_Boinica_2021-2028 _sagl.

Обобщена справка по чл.29, ал.1 от Наредбата за ЕО за ПУО  в общ. Бойница за периода 2021 г-2028 г.

Обобщена справка по чл.29, ал.1 от Наредбата за ЕО за ПУО в общ. Бойница за периода 2021 г-2028 г.

Обоб. справ. чл. 29, ал. 1 от Н ЕО, ПУО Бойница

Решение на РИОСВ Монтана

Решение на РИОСВ Монтана

Реш. № МО 52-ЕО 2021 г РИОСВ Монтана

Списъци зал. лица за втори тур ПВР

Списъци зал. лица за втори тур ПВР

Списъци зал. лица за втори тур ПВР

Правилник-общински съвет

Правилник-общински съвет

ИЗМ.ПРАВИЛНИК ОбС-НОЕМВРИ П Р А В И Л Н И К Чл.26 от ЗНА