List/Grid

Архив на администратора: Община Бойница

Месечни отчети за м.декември 2022 г

Месечни отчети за м.декември 2022 г

Отчет Бюджет Отчет ДЕС Отчет КСФ Отчет ЧС

Решения ОС от № 1 до № 5

Решения ОС от № 1 до № 5

Изтегли решения

ОБЯВА ЗАСЕДАНИЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ОБЯВА ЗАСЕДАНИЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ОБЯВА-ЗАСЕДАНИЕ ОБЩ.СЪВЕТ-януари-2023

Заповед 3/05.01.23

Заповед 3/05.01.23

Зап. 3 от 05.01.2023 г прекр. търг вещи ЧОС

ДОП ЕВЕИ 2023-2032 г Бойница

ДОП ЕВЕИ 2023-2032 г Бойница

ДОП ЕВЕИ 2023-2032 г Бойница