List/Grid

Архив на администратора: Община Бойница

Списъци на заличените лица

Списъци на заличените лица

Заличеви лица_05-03-00- Бойница

ПРОТОКОЛ № 3 И РЕШЕНИЯ НА ОбС ОТ № 17 ДО № 22 ОТ 27.05.2024 Г

ПРОТОКОЛ № 3 И РЕШЕНИЯ НА ОбС ОТ № 17 ДО № 22 ОТ 27.05.2024 Г

Изтегли архив

Протоколи-ПК към ОбС-27.05.2024г

Протоколи-ПК към ОбС-27.05.2024г

Изтегли архив протоколи

Наредба за обществения ред Бойнца

Наредба за обществения ред Бойнца

Наредба за обществения ред Бойнца

Заповед дежурства

Заповед дежурства

Зап. 101 дежурства Бойница