List/Grid

Архив на администратора: Община Бойница

Обява заседание ОС Бойница

Обява заседание ОС Бойница

ОБЯВА-ЗАСЕДАНИЕ ОБЩ.СЪВЕТ-декември-2023

Проект ПЕЕ 2024-2027 г

Проект ПЕЕ 2024-2027 г

Проект ПЕЕ 2024-2027 г – БОЙНИЦА

Проект на  План-сметка за 2024 г

Проект на План-сметка за 2024 г

Изтегли проект ПС

Месечни отчети за м.Октомври 2023 г

Месечни отчети за м.Октомври 2023 г

Отчет Бюджет Отчет ДЕС Отчет КСФ Отчет ЧС

Решения 1-2 на ОбС Бойница

Решения 1-2 на ОбС Бойница

Изтегли решения