List/Grid

Архив на администратора: Община Бойница

Решения от 17-31/2021 г

Решения от 17-31/2021 г

Изтегли решения

Отчет за капиталовите разходи за I тр. на 2021 г

Отчет за капиталовите разходи за I тр. на 2021 г

Отчет за 2021 Март 5502 Бойница

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на Бюджета

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на Бюджета

Отчет I тр. 2021

Месечни отчети за м. Март 2021 г

Месечни отчети за м. Март 2021 г

Отчет Бюджет Отчет ДЕС Отчет КСФ Отчет ЧС

Гласуване лица без валиден документ за самоличност

Гласуване лица без валиден документ за самоличност

Гласуване лица без валиден док. за самолич.