List/Grid

Архив на администратора: Община Бойница

ДОП ЕВЕИ 2023-2032 г Бойница

ДОП ЕВЕИ 2023-2032 г Бойница

ДОП ЕВЕИ 2023-2032 г Бойница

Повторен публичен търг с явно наддаване на движими вещи ЧОС

Повторен публичен търг с явно наддаване на движими вещи ЧОС

Изтегли архив

Заповед за прекратяване на публичен търг

Заповед за прекратяване на публичен търг

Заповед за прекратяване на публичен търг

Решения ОС Бойница от № 75 до № 81

Решения ОС Бойница от № 75 до № 81

Изтегли решения

Топъл обяд

Топъл обяд

ПРЕДСТАВЯНЕ-ПРОЕКТ-ТОПЪЛ-ОБЯД-2022