List/Grid

Архив на администратора: Община Бойница

Дневен ред и материали заседание ПК по БФИНУ-25.06.2024г

Дневен ред и материали заседание ПК по БФИНУ-25.06.2024г

Изтегли архив документи

Документи търг

Документи търг

Изтегли документи търг

Регистър по чл.49, ал. 1 ЗПК за 2024 г

Регистър по чл.49, ал. 1 ЗПК за 2024 г

register_Boynica_decl чл. 49, ал. 1 2024 г

Месечни отчети м.05.2024 г

Месечни отчети м.05.2024 г

Отчет Бюджет Отчет ДЕС Отчет КСФ Отчет ЧС

СПРАВКА-ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ

СПРАВКА-ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ

СПРАВКА-ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ НА ОБЩИНА БОЙНИЦА ЗА ПЕРИОДА 2021-2025 Г.