List/Grid

Архив на администратора: Община Бойница

Док. явен търг 09.06.2022 г Бойница

Док. явен търг 09.06.2022 г Бойница

Изтегли документи

Бюджет 2022 г

Бюджет 2022 г

БЮДЖЕТ 2022 Бюджет ОУ 2022 Решение на ОбС

Обява заседание ОС Бойница

Обява заседание ОС Бойница

ОБЯВА-ЗАСЕДАНИЕ ОБЩ.СЪВЕТ-май-2022

НАРЕДБИ НА ОБЩИНА БОЙНИЦА

НАРЕДБИ НА ОБЩИНА БОЙНИЦА

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙНИЦА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙНИЦА

Указания МОСВ

Указания МОСВ

Указания МОСВ поч. на зем. земи