List/Grid

Архив на администратора: Община Бойница

Такса битови отпадъци 2022

Такса битови отпадъци 2022

Докладана записка ОбС 2022 ПЛАН СМЕТКА 2022 г. ПРОЕКТ-РЕШЕНИЕ-ПЛАН-СМЕТКА Чл.26 от ЗНА

Такса битови отпадъци 2022

Такса битови отпадъци 2022

Докладана записка ОбС 2022 ПЛАН СМЕТКА 2022 г. ПРОЕКТ-РЕШЕНИЕ-ПЛАН-СМЕТКА Чл.26 от ЗНА

Списък на заличените лица

Списък на заличените лица

fpzalprns_05-03-00 СПИСЪЦИ ПУБЛИКУВАНЕ

Месечен отчет за 2021 Септември 5502 Бойница

Месечен отчет за 2021 Септември 5502 Бойница

Месечен отчет за 2021 Септември 5502 Бойница

Заповед избори 2021

Заповед избори 2021

Зап. 190 дежурства 30.10.2021 г