List/Grid

Архив на администратора: Община Бойница

Съобщение данъци

Съобщение данъци

Съобщение данъци

Месечни отчети за м.януари 2023 г

Месечни отчети за м.януари 2023 г

Отчет Бюджет Отчет ДЕС Отчет КСФ Отчет ЧС

Заповед списъци

Заповед списъци

Зап. 46 списъци Бойница

Избирателни списъци за обявяване

Избирателни списъци за обявяване

Изтегли списъци

Отчет ВЕИ 2022

Отчет ВЕИ 2022

Отчет-ВЕИ-2022 г-Бойница