List/Grid

Архив на администратора: Община Бойница

Заповед агит-материали

Заповед агит-материали

Зап. 97 агитац. м-ли Бойница

Отчет за капиталовите разходи за I тр. 2024 г

Отчет за капиталовите разходи за I тр. 2024 г

Отчет КР

Тримесечни отчети за I тр. на 2024 г

Тримесечни отчети за I тр. на 2024 г

Отчет Бюджет, КСФ, ДЕС и ЧС

Списъци избори

Списъци избори

Списъци за И ЕП на 09.06.24 г Бойница fsped_05-03-00 fspedf_05-03-00 Списъци за И НС на 09.06.24 г Бойница fspns_05-03-00 fspnsf_05-03-00

ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ  НА ОБЩИНА БОЙНИЦА 2021 – 2025 г

ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ НА ОБЩИНА БОЙНИЦА 2021 – 2025 г

ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ НА ОБЩИНА БОЙНИЦА 2021 – 2025 г Проект на програма за намаляване риска от бедствия