List/Grid

Информация Публикувано в Информация

Месечни отчети м.4.2022 г

Месечни отчети м.4.2022 г

Отчет Бюджет Отчет КСФ Отчет ЧС

Решения ОС Бойница от № 48 до № 50

Решения ОС Бойница от № 48 до № 50

Изтегли решения

НАРЕДБИ НА ОБЩИНА БОЙНИЦА

НАРЕДБИ НА ОБЩИНА БОЙНИЦА

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙНИЦА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙНИЦА

Отчет за КР за I тр. 2022 г

Отчет за КР за I тр. 2022 г

Отчет КР I 2022

Тримесечен отчет за I тр. 2022 г

Тримесечен отчет за I тр. 2022 г

1-3-ие отчет