List/Grid

Информация Публикувано в Информация

Месечни отчети за м.8 – 2021 г

Месечни отчети за м.8 – 2021 г

Отчет Бюджет Отчет ДЕС Отчет КСФ Отчет ЧС

Решения от № 45 до 54

Решения от № 45 до 54

Изтегли решения

Административни услуги, които предоставя  община Бойница

Административни услуги, които предоставя община Бойница

Административни услуги, които предоставя община Бойница

Анекс

Анекс

Анекс 2

Месечни отчети за м.7 2021 г.

Месечни отчети за м.7 2021 г.

Отчет бюджет Отчет ДЕС Отчет КСФ Отчет ЧС