List/Grid

Информация Публикувано в Информация

Отчет за 4-то тримесечие 2019

Отчет за 4-то тримесечие 2019

Изтегли отчет

Наредби и програми 2020 г

Наредби и програми 2020 г

Изтегли

ОТЧЕТИ чл. 12 ЗЕЕ и чл. 10 ЗВЕИ за 2019 г

ОТЧЕТИ чл. 12 ЗЕЕ и чл. 10 ЗВЕИ за 2019 г

Изтегли архив

Решение на Общински съвет за приемане на Бюджета

Решение на Общински съвет за приемане на Бюджета

Решение на Общински съвет за приемане на Бюджета , Бюджет 2020 г. на община Бойница и делегиран бюджет на ОУ“Васил Левски“ с.Бойница. Бюджет 2020 Бюджет ОУ Васил Левски Решение ОБС… Виж повече »

Месечни отчети за м.януари 2020 г

Месечни отчети за м.януари 2020 г

Отчет Бюджет Отчет ДЕС Отчет КСФ Отчет ЧС