List/Grid

Информация Публикувано в Информация

План Сметка

План Сметка

СПРАВКА-ПЛАН СМЕТКА

Програма за обществено обсъждане

Програма за обществено обсъждане

НОВА ПРОГРАМА КУЧЕ БОЙНИЦА 2019 Г ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Наредба за управление на отпадъците за обществено обсъждане

Наредба за управление на отпадъците за обществено обсъждане

Проект-на-нова-НУО на-територията на Бойница за обсъждане

Сроителни разрешения и Заповеди по чл 154 от ЗУТ

Сроителни разрешения и Заповеди по чл 154 от ЗУТ

Строителни разрешения – изтегли

Обсъждане наредба

Обсъждане наредба

ПРОЕКТЪТ на НАРЕДБА ПО ЧЛ. 8, АЛ. 2 ОТ ЗОС БОЙНИЦА – обсъждане НОВА НАРЕДБА ТЪРГОВЕ ЗА ОБСЪЖДАНЕ