List/Grid

Информация Публикувано в Информация

Месечни отчети за м.ноември 2022 г

Месечни отчети за м.ноември 2022 г

Отчет Бюджет Отчет ДЕС Отчет КСФ Отчет ЧС

Отчет чл. 12 ЗЕЕ за 2022 г. на Бойница

Отчет чл. 12 ЗЕЕ за 2022 г. на Бойница

Godichen_otchet_ZEE_2022 g

Месечни отчети за касовото изпълнение на Бюджета и ССЕС за м. октомври 2022 г

Месечни отчети за касовото изпълнение на Бюджета и ССЕС за м. октомври 2022 г

Отчет Бюджет Отчет ДЕС Отчет КСФ Отчет ЧС

Решения ОС Бойница от № 69 до № 74

Решения ОС Бойница от № 69 до № 74

Изтегли архив

Такса битови отпадъци 2023 г

Такса битови отпадъци 2023 г

ПЛАН СМЕТКА 2023 г. Докладана записка ОбС 2023 Чл.26 от ЗНА