List/Grid

Информация Публикувано в Информация

Месечен отчет за м.10.2021 г

Месечен отчет за м.10.2021 г

Отчет Бюджет Отчет ДЕС Отчет КСФ Отчет ЧС

Такса битови отпадъци 2022

Такса битови отпадъци 2022

Докладана записка ОбС 2022 ПЛАН СМЕТКА 2022 г. ПРОЕКТ-РЕШЕНИЕ-ПЛАН-СМЕТКА Чл.26 от ЗНА

Месечен отчет за 2021 Септември 5502 Бойница

Месечен отчет за 2021 Септември 5502 Бойница

Месечен отчет за 2021 Септември 5502 Бойница

Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета  за III тр.2021 г

Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета за III тр.2021 г

Отчет III тр.

Месечни отчети за м. септември 2021

Месечни отчети за м. септември 2021

Отчет Бюджет Отчет ДЕС Отчет КСФ Отчет ЧС