List/Grid

Информация Публикувано в Информация

Решения 1-18-2020

Решения 1-18-2020

Изтегли архив

Проект на Наредба

Проект на Наредба

ПРОЕКТ-НА-НАРЕДБА-ЗА-ОПРЕДЕЛЯНЕ-РАЗМЕРА-НА-МЕСТНИТЕ-ДАНЪЦИ-НА-ТЕРИТОРИЯТА-НА-ОБЩИНА-БОЙНИЦА

Състав на структура ОбС

Състав на структура ОбС

СЪСТАВ И СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЙНИЦА МАНДАТ 2019-2023Г.

Декларации и Регистър

Декларации и Регистър

Регистър и Декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ

Справки

Справки

СПРАВКА-ИЗМ. И ДОП. НА НОРМД СПРАВКА-НАРЕДБА ПО ТЪРГОВЕ СПРАВКА-НАРЕДБА ПО чл.8,ал.2 от ЗОС СПРАВКА-НАРЕДБА УПРАВЛ.НА ОТПАДЪЦИТЕ СПРАВКА-ПРОГРАМА КУЧЕТА