List/Grid

Информация Публикувано в Информация

Заповед епидемични мерки

Заповед епидемични мерки

Заповед 118

Решения 35-41-2020

Решения 35-41-2020

Изтегли архив

Декларации 1-12, 13-24 и Регистър

Декларации 1-12, 13-24 и Регистър

Декл. 1-12 по чл.35, ал.1, т.2 за 2019 г ОА Бойница Декл. 13-24 по чл.35, ал.1, т.2 за 2019 г ОА Бойница Регистър на декл. по чл. 35, ал.1, т.2… Виж повече »

Месечни отчети за м.Май 2020 г

Месечни отчети за м.Май 2020 г

Отчет Бюджет Отчет ДЕС Отчет КСФ Отчет ЧС COVIDExp_2020_5_5502

Заповеди по чл. 154 от ЗУТ

Заповеди по чл. 154 от ЗУТ

Изтегли