Месечен отчет за изпълнение на бюджета за м.юли 2017 г

Месечен отчет за изпълнение на бюджета за м.юли 2017 г

Изтегли отчет Изтегли отчет Изтегли отчет Изтегли отчет Изтегли отчет

Тримесечни отчети на бюджета

Тримесечни отчети на бюджета

Изтегли отчет Изтегли отчет Изтегли отчет Изтегли отчет Изтегли отчет

Месечен отчет за изпълнение на бюджета за м.юни 2017 г

Месечен отчет за изпълнение на бюджета за м.юни 2017 г

Изтегли отчет Изтегли отчет Изтегли отчет Изтегли отчет

Месечен отчет за изпълнение на бюджета за м.май 2017 г

Месечен отчет за изпълнение на бюджета за м.май 2017 г

Изтегли отчет Изтегли отчет Изтегли отчет Изтегли отчет

Месечен отчет за изпълнение на бюджета за м.март 2017 г

Месечен отчет за изпълнение на бюджета за м.март 2017 г

Изтегли отчет Изтегли отчет Изтегли отчет Изтегли отчет Изтегли отчет Изтегли отчет