Месечен отчет за изпълнение на бюджета за м.февруари 2017 г

Месечен отчет за изпълнение на бюджета за м.февруари 2017 г

Изтегли отчет Изтегли отчет Изтегли отчет

Годишен финансов отчет за 2016 г.

Годишен финансов отчет за 2016 г.

Изтегли баланс Изтегли обяснителна записка Изтегли обяснителна записка Изтегли отчет за приходите и разходите Изтегли отчет за касово изпълнение на бюджета

Месечен отчет за изпълнение на бюджета за м. януари 2017

Месечен отчет за изпълнение на бюджета за м. януари 2017

Изтегли отчет 1 Изтегли отчет 2 Изтегли отчет 3

Годишни отчети за изпълнение на бюджета на община Бойница

Годишни отчети за изпълнение на бюджета на община Бойница

Изтегли архив

Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета на община Бойница обл.Видин 2016

Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета на община Бойница обл.Видин 2016

Изтегли отчет 1 – м. 1 Изтегли отчет 2 – м. 1 Изтегли отчет 3 – м. 1 Изтегли отчет 4 – м. 2 Изтегли отчет 5 – м. 2… Виж повече »