Месечен отчет за изпълнение на бюджета за м.май 2017 г

Месечен отчет за изпълнение на бюджета за м.май 2017 г

Изтегли отчет Изтегли отчет Изтегли отчет Изтегли отчет

Месечен отчет за изпълнение на бюджета за м.март 2017 г

Месечен отчет за изпълнение на бюджета за м.март 2017 г

Изтегли отчет Изтегли отчет Изтегли отчет Изтегли отчет Изтегли отчет Изтегли отчет

Месечен отчет за изпълнение на бюджета за м.февруари 2017 г

Месечен отчет за изпълнение на бюджета за м.февруари 2017 г

Изтегли отчет Изтегли отчет Изтегли отчет

Годишен финансов отчет за 2016 г.

Годишен финансов отчет за 2016 г.

Изтегли баланс Изтегли обяснителна записка Изтегли обяснителна записка Изтегли отчет за приходите и разходите Изтегли отчет за касово изпълнение на бюджета

Месечен отчет за изпълнение на бюджета за м. януари 2017

Месечен отчет за изпълнение на бюджета за м. януари 2017

Изтегли отчет 1 Изтегли отчет 2 Изтегли отчет 3