Тримесечен отчет за II тр.2019 г

Тримесечен отчет за II тр.2019 г

Отчет II тр. 2019 г.

Месечни отчети за м. юни 2019 г

Месечни отчети за м. юни 2019 г

Отчет Бюджет Отчет ДЕС Отчет КСФ Отчет ЧС

Месечни отчети за м.май 2019 г

Месечни отчети за м.май 2019 г

Отчет Бюджет Отчет ДЕС Отчет КСФ Отчет ЧС

Годишен финансов отчет за 2018 г

Годишен финансов отчет за 2018 г

Баланс Обяснителна записка ГФО Обяснителна записка КИБ Одитен доклад СП Отчет за касовото изпълнение на бюджета Отчет за приходите и разходите

Месечни отчети за м. април 2019 г

Месечни отчети за м. април 2019 г

Отчет Бюджет Отчет ДЕС Отчет КСФ Отчет ЧС