Отчет за касовото изпълнение на бюджета за м.СЕПТЕМВРИ 2017 г

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за м.СЕПТЕМВРИ 2017 г

Отчет Бюджет Отчет ДЕС Отчет КСФ Отчет РА Отчет ЧС

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за м.август 2017 г

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за м.август 2017 г

B1_2017_8_5502 IB1_2017_8_5502_DES IB1_2017_8_5502_K33 IB1_2017_8_5502_KSF IB1_2017_8_5502_RA

Месечен отчет за изпълнение на бюджета за м.юли 2017 г

Месечен отчет за изпълнение на бюджета за м.юли 2017 г

Изтегли отчет Изтегли отчет Изтегли отчет Изтегли отчет Изтегли отчет

Тримесечни отчети на бюджета

Тримесечни отчети на бюджета

Изтегли отчет Изтегли отчет Изтегли отчет Изтегли отчет Изтегли отчет

Месечен отчет за изпълнение на бюджета за м.юни 2017 г

Месечен отчет за изпълнение на бюджета за м.юни 2017 г

Изтегли отчет Изтегли отчет Изтегли отчет Изтегли отчет