Месечни отчети за м.май 2019 г

Месечни отчети за м.май 2019 г

Отчет Бюджет Отчет ДЕС Отчет КСФ Отчет ЧС

Годишен финансов отчет за 2018 г

Годишен финансов отчет за 2018 г

Баланс Обяснителна записка ГФО Обяснителна записка КИБ Одитен доклад СП Отчет за касовото изпълнение на бюджета Отчет за приходите и разходите

Месечни отчети за м. април 2019 г

Месечни отчети за м. април 2019 г

Отчет Бюджет Отчет ДЕС Отчет КСФ Отчет ЧС

Тримесечен отчет за I тр. 2019 г

Тримесечен отчет за I тр. 2019 г

Отчет-1-3-2019

Месечни отчети за м. март 2019 г

Месечни отчети за м. март 2019 г

Отчет Бюджет Отчет ДЕС Отчет КСФ Отчет ЧС