List/Grid

Архив на администратора: Община Бойница

Решение на РИОСВ Монтана

Решение на РИОСВ Монтана

Реш. № МО 52-ЕО 2021 г РИОСВ Монтана

Списъци зал. лица за втори тур ПВР

Списъци зал. лица за втори тур ПВР

Списъци зал. лица за втори тур ПВР

Правилник-общински съвет

Правилник-общински съвет

ИЗМ.ПРАВИЛНИК ОбС-НОЕМВРИ П Р А В И Л Н И К Чл.26 от ЗНА

Такса битови отпадъци 2022

Такса битови отпадъци 2022

Докладана записка ОбС 2022 ПЛАН СМЕТКА 2022 г. ПРОЕКТ-РЕШЕНИЕ-ПЛАН-СМЕТКА Чл.26 от ЗНА

Такса битови отпадъци 2022

Такса битови отпадъци 2022

Докладана записка ОбС 2022 ПЛАН СМЕТКА 2022 г. ПРОЕКТ-РЕШЕНИЕ-ПЛАН-СМЕТКА Чл.26 от ЗНА