List/Grid

Архив на администратора: Община Бойница

Обява заседание ОС Бойница

Обява заседание ОС Бойница

ОБЯВА-ЗАСЕДАНИЕ ОБЩ.СЪВЕТ-декември-2023г.-2

Справка план-сметка

Справка план-сметка

СПРАВКА-ПЛАН СМЕТКА

Справка ПЕЕ

Справка ПЕЕ

СПРАВКА-ПЕЕ-2024-2027

Месечни отчети м.11.2023 г

Месечни отчети м.11.2023 г

Отчет Бюджет Отчет ДЕС Отчет КСФ Отчет ЧС

Отчет чл. 12 ЗЕЕ за 2023 г Бойница

Отчет чл. 12 ЗЕЕ за 2023 г Бойница

Отчет чл. 12 ЗЕЕ за 2023 г Бойница