List/Grid

Архив на администратора: Община Бойница

Списък на заличените лица

Списък на заличените лица

fpzalprns_05-03-00 СПИСЪЦИ ПУБЛИКУВАНЕ

Месечен отчет за 2021 Септември 5502 Бойница

Месечен отчет за 2021 Септември 5502 Бойница

Месечен отчет за 2021 Септември 5502 Бойница

Заповед избори 2021

Заповед избори 2021

Зап. 190 дежурства 30.10.2021 г

Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета  за III тр.2021 г

Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета за III тр.2021 г

Отчет III тр.

Месечни отчети за м. септември 2021

Месечни отчети за м. септември 2021

Отчет Бюджет Отчет ДЕС Отчет КСФ Отчет ЧС