Списък Бойница

Списък Бойница

02.09.2019g.-СПИСЪК-БОЙНИЦА

СПИСЪК-БОЙНИЦА

СПИСЪК-БОЙНИЦА

14.08.2019g.-СПИСЪК-БОЙНИЦА

Проект СВ007.2.32.050  по програма ТГС България – Сърбия

Проект СВ007.2.32.050 по програма ТГС България – Сърбия

Резюме на проекта Афиш – 14.08.19 През Конференция България – Сърбия – 14.08.19 Прессъобщение – 16.08.19 Предстоящо 09-10 октомври – 1.10.19 Прессъобщение 09-10 октомври – 14.10.19 Предстоящо 05-06 ноември –… Виж повече »

ОБЯВА лични асистенти

ОБЯВА лични асистенти

О Б Щ И Н А – Б О Й Н И Ц А ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 3840- Бойница, ул.”Г.Димитров” № 1, тел. 0938 98802; факс: 09333 2436 ; Е-mail: boinica@mail.orbitel.bg… Виж повече »

СПИСЪК-БОЙНИЦА

СПИСЪК-БОЙНИЦА

29.07.2019g.-СПИСЪК-БОЙНИЦА