Документи за конкурс ФК Бойница

Документи за конкурс ФК Бойница

Изтегли архив

Обява заседание ОС Бойница

Обява заседание ОС Бойница

ОБЯВА-ЗАСЕДАНИЕ ОБЩ.СЪВЕТ-декември-2023

Документация търг

Документация търг

Изтегли

Бюджет 2023 г

Бюджет 2023 г

Бюджета за 2023 г. , Бюджета на ОУ “Васил Левски” и Решението на Общински съвет за приемане на бюджета. изтегли бюджет 2023

ДОКУМЕНТИ ЗА КОНКУРС 2 ГЛ. СЧЕТОВОД. БОЙНИЦА 25.08.2023 г

ДОКУМЕНТИ ЗА КОНКУРС 2 ГЛ. СЧЕТОВОД. БОЙНИЦА 25.08.2023 г

Изтегли архив документи