Док. явен търг 09.06.2022 г Бойница

Док. явен търг 09.06.2022 г Бойница

Изтегли документи

Бюджет 2022 г

Бюджет 2022 г

БЮДЖЕТ 2022 Бюджет ОУ 2022 Решение на ОбС

Продължава предоставянето на топъл обяд

Продължава предоставянето на топъл обяд

ПРЕДСТАВЯНЕ ПРОЕКТ ТОПЪЛ ОБЯД – C04

ПОКАНА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ БЮДЖЕТ 2022 Г

ПОКАНА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ БЮДЖЕТ 2022 Г

ПОКАНА П.ОБСЪЖД.БЮДЖЕТ-2022

Заповеди пътища и ниви 22 г Бойница

Заповеди пътища и ниви 22 г Бойница

Изтегли архив Изтегли архив 2