Проект Партньори в безопасност

Проект Партньори в безопасност

ПРОЕКТ „Партньори в безопасност” Код на Проекта 15.3.1.045, e-MS код ROBG-125, финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България Project „Partners in safety”, Project code 15.3.1.045, e-MS code ROBG-125, funded under Interreg… Виж повече »

ОБЯВА-ЗАСЕДАНИЕ ОБЩ.СЪВЕТ-декември-2020

ОБЯВА-ЗАСЕДАНИЕ ОБЩ.СЪВЕТ-декември-2020

ОБЯВА-ЗАСЕДАНИЕ ОБЩ.СЪВЕТ-декември-2020

Правителството ни подаде отново ръка в тежка ситуация

Правителството ни подаде отново ръка в тежка ситуация

Анета Генчева , четвърти мандат кмет на община Бойница: „Правителството ни подаде отново ръка в тежка ситуация, за което хората са благодарни” Четвърти мандат съм кмет на община Бойница, една… Виж повече »

Справка-Наредба

Справка-Наредба

СПРАВКА-НАРЕДБА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОБЕМА НА ЖИВ.ДЕЙНОСТ

Насрочено заседание на общински съвет

Насрочено заседание на общински съвет

ОБЯВА-ЗАСЕДАНИЕ ОБЩ.СЪВЕТ-октомври-2020