СПИСЪК-БОЙНИЦА

СПИСЪК-БОЙНИЦА

24.07.2019g.-СПИСЪК-БОЙНИЦА

СПИСЪК-БОЙНИЦА

СПИСЪК-БОЙНИЦА

12.07.2019g.-СПИСЪК-БОЙНИЦА

Заповед 125 търг

Заповед 125 търг

6 Зап. 125 търг 04.07.2019 г Бойница

Открит конкурс Добив на дървесина

Открит конкурс Добив на дървесина

Зап. 123 за опред. изпълнител Дърводобив Бойница

Обява за заседание на Общински съвет

Обява за заседание на Общински съвет

ОБЯВА-ЗАСЕДАНИЕ ОБЩ.СЪВЕТ-юли-2019