List/Grid

Информация Публикувано в Информация

Месечен отчет м.04.2024 г

Месечен отчет м.04.2024 г

Отчет Бюджет Отчет ДЕС Отчет КСФ Отчет ЧС

Наредба за обществения ред Бойнца

Наредба за обществения ред Бойнца

Наредба за обществения ред Бойнца

Отчет за капиталовите разходи за I тр. 2024 г

Отчет за капиталовите разходи за I тр. 2024 г

Отчет КР

Тримесечни отчети за I тр. на 2024 г

Тримесечни отчети за I тр. на 2024 г

Отчет Бюджет, КСФ, ДЕС и ЧС

ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ  НА ОБЩИНА БОЙНИЦА 2021 – 2025 г

ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ НА ОБЩИНА БОЙНИЦА 2021 – 2025 г

ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ НА ОБЩИНА БОЙНИЦА 2021 – 2025 г Проект на програма за намаляване риска от бедствия