List/Grid

Информация Публикувано в Информация

Община Бойница УТВЪРДЕНА ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА СТРУКТУРА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Община Бойница УТВЪРДЕНА ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА СТРУКТУРА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Община Бойница УТВЪРДЕНА ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА СТРУКТУРА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Анализ СУ в общ. Бойница

Анализ СУ в общ. Бойница

Анализ СУ в общ. Бойница

Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво

Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво

Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво

Приложения 1-7

Приложения 1-7

Приложение № 1 – Бойница Приложение № 2 -образование Приложение № 3 – здравеопазване Приложение № 4 -персонал-posledno Приложение № 5 – критерииПриложение № 6 – схема на трансформиране Приложение… Виж повече »