List/Grid

Информация Публикувано в Информация

Организиране на публични дискусии относно обсъждане

Организиране на публични дискусии относно обсъждане

Организиране на публични дискусии относно обсъждане на Анализа на потребностите от социални услуги на Национално ниво и Предложението за Национална Карта на Социалните услуги. Организиране на Публични дискусии

Социални дейности и анализи

Социални дейности и анализи

1. Анализ на потребностите на национално ниво от социални услуги; 2. Предложение за Национална карта на Социалните услуги. АНАЛИЗА_НА_НАЦИОНАЛНО_НИВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ_ЗА_НАЦИОНАЛНА_КАРТА_НА_СОЦИАЛНИТЕ_УСЛУГИ

Решения ОС Бойница № 32 и 33

Решения ОС Бойница № 32 и 33

Изтегли решения

Месечни отчети за август 2023

Месечни отчети за август 2023

Отчет Бюджет Отчет ДЕС Отчет КСФ Отчет ЧС

Писмо и заповед ОА Видин – върнато решение

Писмо и заповед ОА Видин – върнато решение

писмо – заповед