List/Grid

Информация Публикувано в Информация

Решения ОС Бойница от № 21 до № 31

Решения ОС Бойница от № 21 до № 31

Изтегли решения

Справка по чл.26 от ЗНА

Справка по чл.26 от ЗНА

СПРАВКА-НАРЕДБА КАРТИ ЗА ПАРКИРАНЕ

Месечни отчети за м. Юли 2023 г

Месечни отчети за м. Юли 2023 г

Отчет Бюджет Отчет ДЕС Отчет КСФ Отчет ЧС

Заповед комисия 37в 23_24 г. община Бойница

Заповед комисия 37в 23_24 г. община Бойница

Заповед комисия 37в 23_24 г. община Бойница

Съобщение на Разрешение за строеж

Съобщение на Разрешение за строеж

Съобщение. Разрешение за строеж