List/Grid

Информация Публикувано в Информация

Месечни отчети за м.май 2021 г

Месечни отчети за м.май 2021 г

Отчет Бюджет Отчет ДЕС Отчет КСФ Отчет ЧС

Регистри Бойница чл. 35

Регистри Бойница чл. 35

1register_Boynica_decl чл. 35, ал. 1, т. 2 2021 г

Отчети за КИБ  за м.април 2021

Отчети за КИБ за м.април 2021

Отчет Бюджет Отчет ДЕС Отчет КСФ Отчет ЧС

Решения от 17-31/2021 г

Решения от 17-31/2021 г

Изтегли решения

Отчет за капиталовите разходи за I тр. на 2021 г

Отчет за капиталовите разходи за I тр. на 2021 г

Отчет за 2021 Март 5502 Бойница