List/Grid

Информация Публикувано в Информация

Месечни отчети м.11.2023 г

Месечни отчети м.11.2023 г

Отчет Бюджет Отчет ДЕС Отчет КСФ Отчет ЧС

Отчет чл. 12 ЗЕЕ за 2023 г Бойница

Отчет чл. 12 ЗЕЕ за 2023 г Бойница

Отчет чл. 12 ЗЕЕ за 2023 г Бойница

Решения ОС Бойница от № 3 до № 10

Решения ОС Бойница от № 3 до № 10

Изтегли решения

Проект ПЕЕ 2024-2027 г

Проект ПЕЕ 2024-2027 г

Проект ПЕЕ 2024-2027 г – БОЙНИЦА

Проект на  План-сметка за 2024 г

Проект на План-сметка за 2024 г

Изтегли проект ПС