List/Grid

Информация Публикувано в Информация

Месечен отчет м.01.2024

Месечен отчет м.01.2024

Отчет Бюджет Отчет ДЕС Отчет КСФ Отчет ЧС

Отчет 2023 ДП ВЕИ Бойница

Отчет 2023 ДП ВЕИ Бойница

Отчет 2023 г ДП ВЕИ Бойница

Регистър по чл. 49

Регистър по чл. 49

register_Boynica_decl чл. 49, ал. 1, 2023 г за сайта

Програма за енергийна ефективност (ПЕЕ)  на община Бойница за периода 2024-2027 г

Програма за енергийна ефективност (ПЕЕ) на община Бойница за периода 2024-2027 г

ПЕЕ 2024-2027 г Бойница

Месечни отчети за м.Декември 2023 г

Месечни отчети за м.Декември 2023 г

Отчет Бюджет Отчет ДЕС Отчет КСФ Отчет ЧС